หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนคาวิทยา 76 205 124
2 003 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 111 297 169
3 004 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 58 161 88
4 006 โรงเรียนบางลี่วิทยา 57 135 89
5 005 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 27 44 33
6 011 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 59 105 69
7 012 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 48 141 85
8 013 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 54 99 60
9 014 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 36 96 57
10 016 โรงเรียนอู่ทอง 107 257 179
11 015 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 60 132 69
12 002 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0
13 007 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 16 34 16
14 009 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 12 19 13
15 010 โรงเรียนรัตนศึกษา 5 8 6
16 008 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 16 30 21
รวม 742 1763 1078
2841

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]