หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอู่ทอง 107 99 95.19% 4 3.85% 1 0.96% 0 0% 104
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 111 91 84.26% 14 12.96% 3 2.78% 0 0% 108
3 โรงเรียนดอนคาวิทยา 76 50 71.43% 17 24.29% 3 4.29% 0 0% 70
4 โรงเรียนบางลี่วิทยา 57 46 82.14% 4 7.14% 5 8.93% 1 1.79% 56
5 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 54 43 79.63% 8 14.81% 3 5.56% 0 0% 54
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 58 37 72.55% 9 17.65% 4 7.84% 1 1.96% 51
7 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 60 36 67.92% 10 18.87% 6 11.32% 1 1.89% 53
8 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 48 31 68.89% 13 28.89% 0 0% 1 2.22% 45
9 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 59 30 54.55% 19 34.55% 5 9.09% 1 1.82% 55
10 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 36 27 75% 6 16.67% 3 8.33% 0 0% 36
11 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 27 9 37.5% 11 45.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 16 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 16 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
14 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
15 โรงเรียนรัตนศึกษา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]