หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559 09.00 น. .
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]