หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 22 พ.ย. 2559 09.30 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 22 พ.ย. 2559 11.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง 3 ชั้น 1 ห้อง 411 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง411 13 พ.ย. 2559 13.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 08.30 น.
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องประชุมทวารวดี 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]