หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 68 157 116
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 88 184 122
3 003 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 58 137 91
4 004 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 74 173 105
5 005 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 37 84 63
6 006 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 38 94 58
7 007 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 63 155 96
8 008 โรงเรียนสงวนหญิง 119 295 182
9 009 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 39 74 58
10 010 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 59 128 98
11 011 โรงเรียนสหวิทย์ 21 34 21
12 013 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 35 76 48
รวม 699 1591 1058
2649

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทองemail:alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]