หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสงวนหญิง 119 93 83.78% 13 11.71% 4 3.6% 1 0.9% 111
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 88 70 88.61% 9 11.39% 0 0% 0 0% 79
3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 68 47 72.31% 8 12.31% 9 13.85% 1 1.54% 65
4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 74 44 61.11% 18 25% 7 9.72% 3 4.17% 72
5 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 63 31 51.67% 18 30% 10 16.67% 1 1.67% 60
6 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 58 30 57.69% 11 21.15% 8 15.38% 3 5.77% 52
7 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 38 20 57.14% 8 22.86% 6 17.14% 1 2.86% 35
8 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 59 18 32.73% 13 23.64% 20 36.36% 4 7.27% 55
9 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 35 16 47.06% 9 26.47% 8 23.53% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 39 12 37.5% 8 25% 8 25% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 37 7 21.88% 11 34.38% 12 37.5% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนสหวิทย์ 21 5 26.32% 5 26.32% 7 36.84% 2 10.53% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทองemail:alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]