หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.30-12.45
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2559 09.00- 10.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45 ห้อง 424
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45 ห้อง 441
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45 ห้อง 442
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
-
09.00-12.00 งดการแข่งขัน
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
-
09.00-12.00 งดการแข่งขัน
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
งดการแข่งขัน
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
งดการแข่งขัน
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 12 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทองemail:alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]