หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารห้องพิเศษ/ MEP ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 08.30-10.30 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารห้องพิเศษ/ MEP ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 10.00-12.00 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารโดมหน้าหอพักชาย ห้อง อาคารโดมหน้าหอพักชาย 22 พ.ย. 2559 13.00-15.00 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารโดมหน้าหอพักชาย ห้อง อาคารโดมหน้าหอพักชาย 22 พ.ย. 2559 15.00-16.30 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร3 ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร3 ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2559 13.00-15.30 เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
-
เสร็จสินการแข่งขันแล้ว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทองemail:alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]