สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 29 14 4 47 50 4 3 0 57
2 ทัพราชวิทยา 14 10 4 28 36 15 4 4 55
3 วัฒนานคร 14 8 13 35 36 9 7 1 52
4 ตาพระยา 11 9 10 30 36 12 4 1 52
5 สำเร็จวิทยา 7 11 9 27 25 6 1 0 32
6 ซับม่วงวิทยา 7 11 8 26 29 14 11 3 54
7 ซับนกแก้ววิทยา 6 3 4 13 21 9 9 2 39
8 พวงคราม 4 3 5 12 14 7 2 1 23
9 คลองน้ำใสวิทยาคาร 4 2 2 8 15 3 6 2 24
10 ทัพพระยาพิทยา 2 14 9 25 30 8 6 3 44
11 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 2 4 4 10 14 4 7 2 25
12 พรพงษ์กุล 2 2 4 8 8 8 6 1 22
13 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 1 3 2 6 15 8 5 1 28
รวม 103 94 78 275 329 107 71 21 507