หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 323 1.110 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
2 324 1.120 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
3 329 1.210 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 601 1.220 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 320 1.400 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
6 322 1.600 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 632 2.100 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 633 2.200 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
9 665 2.300 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 666 2.400 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 667 2.500 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 668 2.600 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
13 669 3.100 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
14 670 3.200 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
15 671 3.300 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
16 672 3.400 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
17 673 4.100 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
18 674 4.200 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
19 675 4.300 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
20 676 4.400 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]