หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 33 65 45
2 003 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 67 136 106
3 005 โรงเรียนตาพระยา 68 207 112
4 006 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 71 228 112
5 007 โรงเรียนทัพราชวิทยา 85 196 127
6 010 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 45 100 60
7 013 โรงเรียนอรัญประเทศ 87 210 127
8 004 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 57 117 70
9 008 โรงเรียนพรพงษ์กุล 28 51 31
10 009 โรงเรียนพวงคราม 31 67 42
11 012 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 41 86 49
12 002 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 54 108 84
13 011 โรงเรียนวัฒนานคร 83 256 123
รวม 750 1827 1088
2915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]