หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอรัญประเทศ 87 50 87.72% 4 7.02% 3 5.26% 0 0% 57
2 โรงเรียนทัพราชวิทยา 85 36 61.02% 15 25.42% 4 6.78% 4 6.78% 59
3 โรงเรียนตาพระยา 68 36 67.92% 12 22.64% 4 7.55% 1 1.89% 53
4 โรงเรียนวัฒนานคร 83 36 67.92% 9 16.98% 7 13.21% 1 1.89% 53
5 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 71 30 63.83% 8 17.02% 6 12.77% 3 6.38% 47
6 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 67 29 50.88% 14 24.56% 11 19.3% 3 5.26% 57
7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 41 25 78.13% 6 18.75% 1 3.13% 0 0% 32
8 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 54 21 51.22% 9 21.95% 9 21.95% 2 4.88% 41
9 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 57 15 51.72% 8 27.59% 5 17.24% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 33 15 57.69% 3 11.54% 6 23.08% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนพวงคราม 31 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 45 14 51.85% 4 14.81% 7 25.93% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนพรพงษ์กุล 28 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]