สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังน้ำเย็นวิทยาคม 40 27 11 78 81 14 5 1 100
2 สระแก้ว 39 21 17 77 87 7 2 0 96
3 วังหลังวิทยาคม 15 15 21 51 61 12 4 3 77
4 วังสมบูรณ์วิทยาคม 11 8 11 30 32 22 8 3 62
5 ท่าเกษมพิทยา 10 6 5 21 26 13 3 1 42
6 บ้านแก้งวิทยา 9 11 7 27 32 14 9 1 55
7 คลองหาดพิทยาคม 8 9 12 29 38 5 4 2 47
8 วังไพรวิทยาคม 7 3 5 15 19 9 8 1 36
9 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 6 11 11 28 39 7 9 0 55
10 เขาฉกรรจ์วิทยาคม 6 10 6 22 28 3 2 1 33
11 สิริราชอนุสรณ์ 5 9 6 20 37 5 13 2 55
12 ดาราสมุทร สระแก้ว 1 0 0 1 4 3 3 2 10
13 สุภวิทย์ 0 2 1 3 10 4 4 1 18
14 เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 1 2 3 4 7 0 0 11
รวม 157 133 115 405 498 125 74 18 697