สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สระแก้ว 87 7 2 0 96
2 วังน้ำเย็นวิทยาคม 81 14 5 1 100
3 วังหลังวิทยาคม 60 12 4 3 76
4 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 39 7 9 0 55
5 สิริราชอนุสรณ์ 37 5 13 2 55
6 คลองหาดพิทยาคม 37 5 4 2 46
7 วังสมบูรณ์วิทยาคม 32 22 8 3 62
8 บ้านแก้งวิทยา 32 14 9 1 55
9 เขาฉกรรจ์วิทยาคม 28 3 2 1 33
10 ท่าเกษมพิทยา 24 13 3 1 40
11 วังไพรวิทยาคม 14 9 8 1 31
12 สุภวิทย์ 10 4 4 1 18
13 เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 4 7 0 0 11
14 ดาราสมุทร สระแก้ว 4 3 3 2 10
รวม 489 125 74 18 706