หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 55 146 83
2 005 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 46 105 60
3 010 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 105 282 168
4 012 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 65 138 91
5 013 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 91 213 139
6 011 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 41 85 53
7 014 โรงเรียนสระแก้ว 109 271 162
8 003 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 12 21 18
9 016 โรงเรียนสุภวิทย์ 20 39 29
10 004 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0
11 009 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 60 158 101
12 015 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 69 184 95
13 001 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 42 80 53
14 008 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 0 0 0
15 006 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 19 48 32
16 007 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 56 100 72
รวม 790 1870 1156
3026

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]