หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระแก้ว 109 87 90.63% 7 7.29% 2 2.08% 0 0% 96
2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 105 81 80.2% 14 13.86% 5 4.95% 1 0.99% 101
3 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 91 61 76.25% 12 15% 4 5% 3 3.75% 80
4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 56 39 70.91% 7 12.73% 9 16.36% 0 0% 55
5 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 55 38 77.55% 5 10.2% 4 8.16% 2 4.08% 49
6 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 69 37 64.91% 5 8.77% 13 22.81% 2 3.51% 57
7 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 65 32 49.23% 22 33.85% 8 12.31% 3 4.62% 65
8 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 60 32 57.14% 14 25% 9 16.07% 1 1.79% 56
9 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 42 28 82.35% 3 8.82% 2 5.88% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 46 26 60.47% 13 30.23% 3 6.98% 1 2.33% 43
11 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 41 19 51.35% 9 24.32% 8 21.62% 1 2.7% 37
12 โรงเรียนสุภวิทย์ 20 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 19 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]