หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว โรงอาหาร ห้อง ห้องประชุมบัวคำศรี 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว โรงอาหาร ห้อง ห้องประชุมบัวคำศรี 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง 421 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง 421 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว ห้องสมุดชอบชื่นชม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมชอบชื่นชม 13 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โรงอาหารเวลา 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]