หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ห้อง โดมหน้าอาคาร 3 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 305 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 306 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้อง 302
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 12 พ.ย. 2559 09.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 12 พ.ย. 2559 09.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 12 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]