หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 1 ห้อง 214 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 123 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 124 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 1 ห้อง 113 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 226 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 227 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]