หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 52 115 84
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 96 253 157
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 14 25 16
4 020 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 51 129 83
5 021 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 38 98 52
6 023 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 31 60 44
7 024 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 80 166 104
8 025 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 119 322 192
9 026 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 40 86 50
10 030 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 16 29 20
11 032 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 74 151 115
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 57 165 98
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 28 43 34
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 34 68 39
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 18 38 29
16 019 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 027 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 30 50 36
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 24 49 28
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 35 80 52
20 031 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 25 72 27
21 033 โรงเรียนอันนาลัย 5 19 8
22 034 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
25 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 0 0 0
26 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 21 39 28
27 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
31 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
32 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
33 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
34 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 888 2057 1296
3353

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]