หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 119 89 81.65% 14 12.84% 6 5.5% 0 0% 109
2 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 96 63 70% 15 16.67% 6 6.67% 6 6.67% 90
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 80 46 63.01% 14 19.18% 10 13.7% 3 4.11% 73
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 74 45 64.29% 15 21.43% 6 8.57% 4 5.71% 70
5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 52 30 57.69% 8 15.38% 9 17.31% 5 9.62% 52
6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 38 19 50% 8 21.05% 7 18.42% 4 10.53% 38
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 57 17 36.17% 19 40.43% 6 12.77% 5 10.64% 47
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 21 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
9 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 51 14 31.82% 16 36.36% 9 20.45% 5 11.36% 44
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 35 12 42.86% 7 25% 4 14.29% 5 17.86% 28
11 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 34 9 28.13% 12 37.5% 8 25% 3 9.38% 32
12 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 28 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 40 8 25.81% 15 48.39% 4 12.9% 4 12.9% 31
14 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 30 7 26.92% 9 34.62% 7 26.92% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 25 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
16 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 18 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 24 6 26.09% 9 39.13% 5 21.74% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 31 5 16.67% 14 46.67% 7 23.33% 4 13.33% 30
19 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 16 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนกุศลวิทยา 14 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 6 50% 12
21 โรงเรียนอันนาลัย 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]