หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" หอประชุมเฉลิมพระเกียรติห้องใหญ่ 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" หอประชุมเฉลิมพระเกียรติห้องใหญ่ 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]