หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 442/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคน 13.654461, 100.249142 0843224982
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 71 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 นายสมเกียรติ นาคสงวน 13.583143, 100.102363 0898094529
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 919 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง นางสาวศรีนวล บุญมาพิลา 13.548004,100.2729893,17 034-411787
4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางสาวสุทธิดา เสือสอาด 13.5495359,100.2628484 0844146618
5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 144/1 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นางสาวสุจิตรา คำมีวัด 13.583727,100.234794 0865234345
6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1/13 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พรรณี อุดมโภชน์ 13.706553, 100.295807 0865529238
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 35/5 หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ 13.5109187,100.1545745 0812561281

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]