หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนถาวรานุกูล 98 221 148
2 005 โรงเรียนท้ายหาด 38 67 50
3 011 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 11 14 11
4 010 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 10 17 10
5 012 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 108 273 156
6 013 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 4 10 5
7 015 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 90 218 139
8 006 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 16 40 21
9 009 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 14 30 19
10 001 โรงเรียนดรุณานุกูล 5 8 6
11 002 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 2 3 3
12 003 โรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
13 014 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 1 1
14 007 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 0 0 0
15 008 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อ้ครพงศ์ชนูปถัมพ์) 0 0 0
รวม 397 902 569
1471

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ที่ email : sutanai@sattha.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]