หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 108 96 89.72% 8 7.48% 2 1.87% 1 0.93% 107
2 โรงเรียนถาวรานุกูล 98 75 84.27% 10 11.24% 2 2.25% 2 2.25% 89
3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 90 51 60.71% 13 15.48% 13 15.48% 7 8.33% 84
4 โรงเรียนท้ายหาด 38 16 45.71% 5 14.29% 5 14.29% 9 25.71% 35
5 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 16 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
6 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
7 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 11 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
8 โรงเรียนดรุณานุกูล 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 10 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
10 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
11 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ที่ email : sutanai@sattha.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]