หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร2 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร2 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายหาด อาคารหอประชุม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคารหอประชุม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 ห้องศูนย์เรียนรวม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 ห้องศูนย์เรียนรวม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายหาด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 ห้องศูนย์เรียนรวมภาษาไทย 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ที่ email : sutanai@sattha.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]