หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิงห์บุรี 124 108 91.53% 7 5.93% 3 2.54% 0 0% 118
2 โรงเรียนอินทร์บุรี 101 71 74.74% 20 21.05% 2 2.11% 2 2.11% 95
3 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 62 37 63.79% 13 22.41% 5 8.62% 3 5.17% 58
4 โรงเรียนบางระจันวิทยา 47 26 55.32% 13 27.66% 7 14.89% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 41 24 64.86% 8 21.62% 3 8.11% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 61 21 42% 14 28% 11 22% 4 8% 50
7 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 41 18 45% 11 27.5% 8 20% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 41 16 42.11% 15 39.47% 3 7.89% 4 10.53% 38
9 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 30 15 51.72% 8 27.59% 4 13.79% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 37 14 40% 17 48.57% 3 8.57% 1 2.86% 35
11 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 36 14 50% 4 14.29% 7 25% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 36 12 40% 13 43.33% 3 10% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 24 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 20
14 โรงเรียนทองเอนวิทยา 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : santi.moungpan@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]