หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันพุธที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2559 09.00-09.30 รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันเวลา. 08.15- 08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าแข่งขันห้อง222
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2559 09.40-10.10 รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันเวลา 08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าแข่งขันห้อง222
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 16 พ.ย. 2559 09.00-09.20 รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันเวลา08.15-08.45 หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง227
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
13.00-17.00 เวลารายงานตัว 12.15-12.45
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2559 09.00-09.30 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา 08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าแข่งขันห้อง 223
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2559 09.40-10.10 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา 08.15-08.45 หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง223
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 16 พ.ย. 2559 09.30-09.50 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง227
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2559 10.30-11.30 รายงายตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา 08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันห้อง222
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 16 พ.ย. 2559 10.00-10.30 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง227
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2559 10.30-11.30 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง223
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 16 พ.ย. 2559 10.40-11.30 รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเวลา08.15-08.45หน้าห้อง228. เก็บตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันห้อง227
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : santi.moungpan@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]