หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 33 75 48
2 004 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 95 298 142
3 005 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 74 160 115
4 007 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 73 156 99
5 008 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 55 110 77
6 009 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 45 121 67
7 002 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 52 97 76
8 001 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 125 356 212
9 006 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 18 39 22
รวม 570 1412 858
2270

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]