หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 125 115 95.83% 3 2.5% 2 1.67% 0 0% 120
2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 95 71 79.78% 15 16.85% 3 3.37% 0 0% 89
3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 74 61 85.92% 7 9.86% 2 2.82% 1 1.41% 71
4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 73 59 84.29% 8 11.43% 2 2.86% 1 1.43% 70
5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 52 38 76% 10 20% 2 4% 0 0% 50
6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 55 35 68.63% 13 25.49% 3 5.88% 0 0% 51
7 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 45 33 80.49% 5 12.2% 2 4.88% 1 2.44% 41
8 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 33 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
9 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 18 6 37.5% 3 18.75% 7 43.75% 0 0% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]