สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 88 9 1 3 98
2 มัธยมตากสิน ระยอง 60 23 11 7 94
3 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 53 20 10 6 83
4 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 47 22 6 6 75
5 นิคมวิทยา 40 16 13 7 69
6 วัดป่าประดู่ 39 13 7 4 59
7 บ้านค่าย 38 22 4 6 64
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 35 10 12 6 57
9 ปลวกแดงพิทยาคม 34 14 4 5 52
10 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 22 13 6 4 41
11 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 18 12 8 5 38
12 เพรักษมาตาวิทยา 17 16 11 3 44
13 อัญสัมชัญระยอง 12 3 0 0 15
14 เซนต์โยเซฟฯ 11 15 1 3 27
15 อรวินวิทยา 7 4 2 3 13
16 กวงฮั้ว 6 12 6 6 24
17 อุดมวิทยานุกูล 5 3 4 4 12
18 วิบูลวิทยา 2 3 2 7 7
19 นครระยองวิทยาคม 0 1 0 0 1
รวม 534 231 108 85 873