สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 55 16 12 83 88 9 1 3 98
2 มัธยมตากสิน ระยอง 19 13 22 54 60 23 11 7 94
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 16 13 8 37 47 22 6 6 75
4 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 13 22 8 43 53 20 10 6 83
5 บ้านค่าย 11 12 7 30 38 22 4 6 64
6 ปลวกแดงพิทยาคม 11 9 9 29 34 14 4 5 52
7 วัดป่าประดู่ 10 15 10 35 39 13 7 4 59
8 นิคมวิทยา 8 10 6 24 40 16 13 7 69
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 6 7 11 24 35 10 12 6 57
10 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 5 5 6 16 22 13 6 4 41
11 เพรักษมาตาวิทยา 4 6 5 15 17 16 11 3 44
12 อัญสัมชัญระยอง 4 3 3 10 12 3 0 0 15
13 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 5 3 10 18 12 8 5 38
14 อุดมวิทยานุกูล 2 0 0 2 5 3 4 4 12
15 เซนต์โยเซฟฯ 1 3 3 7 11 15 1 3 27
16 กวงฮั้ว 1 2 0 3 6 12 6 6 24
17 วิบูลวิทยา 0 1 0 1 2 3 2 7 7
18 อรวินวิทยา 0 0 5 5 7 4 2 3 13
19 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 168 142 118 428 534 231 108 85 873