หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนระยองวิทยาคม 105 88 87.13% 9 8.91% 1 0.99% 3 2.97% 101
2 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 103 60 59.41% 23 22.77% 11 10.89% 7 6.93% 101
3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 91 53 59.55% 20 22.47% 10 11.24% 6 6.74% 89
4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 83 47 58.02% 22 27.16% 6 7.41% 6 7.41% 81
5 โรงเรียนนิคมวิทยา 90 40 52.63% 16 21.05% 13 17.11% 7 9.21% 76
6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 68 39 61.9% 13 20.63% 7 11.11% 4 6.35% 63
7 โรงเรียนบ้านค่าย 74 38 54.29% 22 31.43% 4 5.71% 6 8.57% 70
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 64 35 55.56% 10 15.87% 12 19.05% 6 9.52% 63
9 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 61 34 59.65% 14 24.56% 4 7.02% 5 8.77% 57
10 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 57 22 48.89% 13 28.89% 6 13.33% 4 8.89% 45
11 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 43 18 41.86% 12 27.91% 8 18.6% 5 11.63% 43
12 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 54 17 36.17% 16 34.04% 11 23.4% 3 6.38% 47
13 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 35 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 32 11 36.67% 15 50% 1 3.33% 3 10% 30
15 โรงเรียนอรวินวิทยา 16 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
16 โรงเรียนกวงฮั้ว 32 6 20% 12 40% 6 20% 6 20% 30
17 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 17 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 4 25% 16
18 โรงเรียนวิบูลวิทยา 18 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 7 50% 14
19 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]