หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2559 13.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 522 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 524 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 9 พ.ย. 2559 13.00 น.
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 527 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 528 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 411 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 428 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 3 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 9 พ.ย. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]