หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 46 106 73
2 002 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 30 55 37
3 005 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 8 18 12
4 013 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 38 125 73
5 014 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 29 62 36
6 017 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 28 53 29
7 019 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 83 188 119
8 021 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 58 143 86
9 023 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 21 32 28
10 024 โรงเรียนหนองโพวิทยา 15 31 23
11 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 9 13 9
12 012 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 21 31 21
13 015 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 91 190 124
14 016 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 11 21 17
15 003 โรงเรียนดำเนินวิทยา 0 0 0
16 010 โรงเรียนธีรศาสตร์ 22 47 27
17 011 โรงเรียนนารีวุฒิ 9 16 10
18 018 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 51 85 49
19 020 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 58 154 68
20 022 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 7 22 13
21 025 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 26 45 26
22 006 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
23 007 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 0 0 0
รวม 661 1437 880
2317

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]