หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 91 66 75.86% 10 11.49% 6 6.9% 5 5.75% 87
2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 83 54 70.13% 9 11.69% 9 11.69% 5 6.49% 77
3 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 58 28 52.83% 13 24.53% 7 13.21% 5 9.43% 53
4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 58 27 52.94% 8 15.69% 11 21.57% 5 9.8% 51
5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 46 25 59.52% 8 19.05% 5 11.9% 4 9.52% 42
6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 38 17 47.22% 7 19.44% 9 25% 3 8.33% 36
7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 28 17 68% 3 12% 2 8% 3 12% 25
8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 21 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
9 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 29 9 37.5% 4 16.67% 6 25% 5 20.83% 24
10 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 26 8 34.78% 7 30.43% 3 13.04% 5 21.74% 23
11 โรงเรียนหนองโพวิทยา 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
12 โรงเรียนนารีวุฒิ 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
13 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 51 7 21.21% 9 27.27% 6 18.18% 11 33.33% 33
14 โรงเรียนธีรศาสตร์ 22 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 21 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
16 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
17 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 30 4 16% 3 12% 4 16% 14 56% 25
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
19 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
20 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 11 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]