หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 105 75 75.76% 15 15.15% 5 5.05% 4 4.04% 99
2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 102 70 74.47% 13 13.83% 8 8.51% 3 3.19% 94
3 โรงเรียนนารีวิทยา 54 33 66% 5 10% 8 16% 4 8% 50
4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 52 25 58.14% 6 13.95% 8 18.6% 4 9.3% 43
5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 48 24 60% 7 17.5% 2 5% 7 17.5% 40
6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 56 19 35.85% 15 28.3% 7 13.21% 12 22.64% 53
7 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 38 18 60% 9 30% 3 10% 0 0% 30
8 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 34 12 40% 7 23.33% 8 26.67% 3 10% 30
9 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 35 10 31.25% 12 37.5% 6 18.75% 4 12.5% 32
10 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 36 10 28.57% 8 22.86% 6 17.14% 11 31.43% 35
11 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 27 10 43.48% 2 8.7% 4 17.39% 7 30.43% 23
12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 28 7 26.92% 10 38.46% 4 15.38% 5 19.23% 26
13 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
14 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 16 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
15 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 39 6 31.58% 3 15.79% 6 31.58% 4 21.05% 19
16 โรงเรียนแคทรายวิทยา 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 20 4 23.53% 1 5.88% 7 41.18% 5 29.41% 17
18 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
19 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 11 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
20 โรงเรียนสุริยวงศ์ 7 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]