หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เลขที่ 421 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์   032-337039
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 96 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์   032-337302

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]