ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68.10 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.77 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.18 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 58.30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.27 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 55.57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 43.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน