หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธัญรัตน์ 106 73 69.52% 23 21.9% 5 4.76% 4 3.81% 105
2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 100 69 69.7% 21 21.21% 5 5.05% 4 4.04% 99
3 โรงเรียนธัญบุรี 109 68 64.15% 25 23.58% 9 8.49% 4 3.77% 106
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 98 53 55.79% 19 20% 11 11.58% 12 12.63% 95
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 101 50 54.35% 26 28.26% 11 11.96% 5 5.43% 92
6 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 99 37 40.22% 35 38.04% 12 13.04% 8 8.7% 92
7 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 57 25 53.19% 11 23.4% 4 8.51% 7 14.89% 47
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 72 23 32.39% 17 23.94% 20 28.17% 11 15.49% 71
9 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 48 19 40.43% 14 29.79% 5 10.64% 9 19.15% 47
10 โรงเรียนวัดเขียนเขต 81 18 24% 28 37.33% 18 24% 11 14.67% 75
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 44 10 22.73% 18 40.91% 9 20.45% 7 15.91% 44
12 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 26 7 26.92% 7 26.92% 4 15.38% 8 30.77% 26
13 โรงเรียนระเบียบวิทยา 24 7 30.43% 3 13.04% 9 39.13% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 33 6 18.18% 8 24.24% 4 12.12% 15 45.45% 33
15 โรงเรียนอุดมวิทยา 24 5 21.74% 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 20 3 15.79% 2 10.53% 7 36.84% 7 36.84% 19
17 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 18 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]