หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 655 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 656 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 5
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 656 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 5
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 654 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 654 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 655 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 658 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 6
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 651 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 651 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6310 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเรียนพิเศษ 1/1
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6310 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเรียนพิเศษ 1/1
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 658 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 6


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]