หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนวัดนาวง 38 69 51
2 001 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 104 266 165
3 002 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 53 114 73
4 003 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 18 35 20
5 006 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 65 143 102
6 007 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 103 277 155
7 009 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 43 99 47
8 011 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 40 135 62
9 012 โรงเรียนปทุมวิไล 108 322 166
10 014 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 79 217 129
11 015 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 127 331 209
12 019 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 16 34 23
13 020 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 93 278 143
14 022 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 6 15 7
15 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 80 282 131
16 008 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 10 18 12
17 010 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 24 51 24
18 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 55 101 75
19 013 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 27 58 39
20 018 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 0 0 0
21 016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 47 87 52
22 017 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 20 33 27
รวม 1156 2965 1712
4677

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]