หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 127 102 80.95% 16 12.7% 4 3.17% 4 3.17% 126
2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 104 73 71.57% 19 18.63% 6 5.88% 4 3.92% 102
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 103 63 62.38% 20 19.8% 9 8.91% 9 8.91% 101
4 โรงเรียนปทุมวิไล 108 56 58.33% 23 23.96% 10 10.42% 7 7.29% 96
5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 93 40 43.96% 19 20.88% 19 20.88% 13 14.29% 91
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 79 31 41.89% 20 27.03% 15 20.27% 8 10.81% 74
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 80 28 36.84% 18 23.68% 13 17.11% 17 22.37% 76
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 65 26 41.94% 21 33.87% 5 8.06% 10 16.13% 62
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 53 26 56.52% 13 28.26% 3 6.52% 4 8.7% 46
10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 43 12 30% 7 17.5% 10 25% 11 27.5% 40
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 47 11 24.44% 18 40% 9 20% 7 15.56% 45
12 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 40 10 25% 5 12.5% 15 37.5% 10 25% 40
13 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 27 10 37.04% 4 14.81% 8 29.63% 5 18.52% 27
14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 20 7 36.84% 7 36.84% 1 5.26% 4 21.05% 19
15 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 18 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 24 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 7 31.82% 22
17 โรงเรียนวัดนาวง 38 5 16.67% 4 13.33% 12 40% 9 30% 30
18 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 55 3 5.56% 14 25.93% 19 35.19% 18 33.33% 54
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
21 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 10 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]