หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ระหว่าง วันที่ 12-19 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 8 ชั้น 2 19 พ.ย. 2559 09.00 .รายงานตัว 08.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 8 ชั้น 2 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 6 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 6 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 5 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 5 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 2 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 2 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ระว่าง ฝ5 และ ฝ7 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 7 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ 7 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล โดมข้างหอประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล โดมข้างหอประชุม 19 พ.ย. 2559 09.00 รายงานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]