แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
****ประกาศ///จะเปิดระบบให้แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูฝึกซ้อมในวันที่  4-5  พฤศจิกายน  2559***smileysmileyyes
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15:19 น.