หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 83 60 78.95% 7 9.21% 2 2.63% 7 9.21% 76
2 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 74 50 70.42% 11 15.49% 2 2.82% 8 11.27% 71
3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 73 49 72.06% 14 20.59% 4 5.88% 1 1.47% 68
4 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 47 35 77.78% 8 17.78% 1 2.22% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนกบินทร์บุรี 54 27 56.25% 8 16.67% 9 18.75% 4 8.33% 48
6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 38 16 55.17% 6 20.69% 4 13.79% 3 10.34% 29
7 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 27 15 60% 5 20% 0 0% 5 20% 25
8 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 33 13 52% 2 8% 2 8% 8 32% 25
9 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 29 12 44.44% 7 25.93% 5 18.52% 3 11.11% 27
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 26 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 4 19.05% 21
11 โรงเรียนเจียหมิน 28 9 45% 4 20% 2 10% 5 25% 20
12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 31 8 34.78% 6 26.09% 4 17.39% 5 21.74% 23
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
14 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]