หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 110 73 71.57% 12 11.76% 10 9.8% 7 6.86% 102
2 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 87 62 77.5% 12 15% 4 5% 2 2.5% 80
3 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 71 36 63.16% 7 12.28% 9 15.79% 5 8.77% 57
4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 55 30 54.55% 9 16.36% 10 18.18% 6 10.91% 55
5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 58 29 53.7% 11 20.37% 9 16.67% 5 9.26% 54
6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 63 27 47.37% 9 15.79% 12 21.05% 9 15.79% 57
7 โรงเรียนศรีมโหสถ 59 24 43.64% 16 29.09% 8 14.55% 7 12.73% 55
8 โรงเรียนชิตใจชื่น 46 21 51.22% 6 14.63% 8 19.51% 6 14.63% 41
9 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 30 11 47.83% 6 26.09% 4 17.39% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 20 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
11 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 21 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 7 36.84% 19
12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 15 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 14
13 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 20 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
14 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 20 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
15 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 13 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
17 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]