หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ห้อง 333 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 น. เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ห้อง 331 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 น. เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3211 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3212 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 121 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 121 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคารโดม 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อาคารโดม 57 ปี 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ห้อง ห้องสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ห้อง โถงห้องสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 132 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 133 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 136 7 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]