หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนธนาคารออมสิน 41 74 55
2 029 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 22 45 29
3 002 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 67 134 95
4 003 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 58 196 109
5 005 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 51 171 88
6 006 โรงเรียนธงชัยวิทยา 59 128 81
7 008 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5 5 5
8 009 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 90 241 134
9 011 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 115 283 169
10 012 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 56 141 92
11 016 โรงเรียนยางชุมวิทยา 23 52 39
12 022 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 101 246 159
13 023 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 50 122 81
14 025 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 32 59 46
15 026 โรงเรียนหัวหิน 84 184 121
16 027 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 41 74 60
17 024 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 32 63 43
18 031 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 34 67 42
19 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 89 219 138
20 015 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 37 94 59
21 001 โรงเรียนกิตติคุณ 17 37 24
22 010 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 11 16 13
23 013 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 8 15 13
24 014 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 0 0 0
25 017 โรงเรียนรักษ์วิทยา 61 201 97
26 018 โรงเรียนวังไกลกังวล 50 105 75
27 019 โรงเรียนวันทามารีอา 16 30 18
28 020 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 12 20 18
29 021 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 19 40 29
30 028 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 52 91 69
31 030 โรงเรียนอรุณวิทยา 72 195 123
รวม 1405 3348 2124
5472

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]