หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 115 89 79.46% 16 14.29% 4 3.57% 3 2.68% 112
2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 101 62 63.92% 22 22.68% 7 7.22% 6 6.19% 97
3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 90 59 70.24% 15 17.86% 8 9.52% 2 2.38% 84
4 โรงเรียนหัวหิน 84 55 66.27% 18 21.69% 5 6.02% 5 6.02% 83
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 89 38 44.19% 37 43.02% 8 9.3% 3 3.49% 86
6 โรงเรียนอรุณวิทยา 72 37 52.86% 21 30% 9 12.86% 3 4.29% 70
7 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 58 35 63.64% 9 16.36% 7 12.73% 4 7.27% 55
8 โรงเรียนรักษ์วิทยา 61 33 54.1% 21 34.43% 5 8.2% 2 3.28% 61
9 โรงเรียนธงชัยวิทยา 59 30 51.72% 21 36.21% 4 6.9% 3 5.17% 58
10 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 52 30 61.22% 13 26.53% 1 2.04% 5 10.2% 49
11 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 56 29 51.79% 16 28.57% 6 10.71% 5 8.93% 56
12 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 67 27 41.54% 19 29.23% 11 16.92% 8 12.31% 65
13 โรงเรียนวังไกลกังวล 50 24 48% 18 36% 4 8% 4 8% 50
14 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 50 23 46% 14 28% 6 12% 7 14% 50
15 โรงเรียนธนาคารออมสิน 41 21 53.85% 9 23.08% 5 12.82% 4 10.26% 39
16 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 51 16 32.65% 14 28.57% 12 24.49% 7 14.29% 49
17 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 34 15 45.45% 12 36.36% 4 12.12% 2 6.06% 33
18 โรงเรียนยางชุมวิทยา 23 15 65.22% 3 13.04% 2 8.7% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 32 12 37.5% 9 28.13% 5 15.63% 6 18.75% 32
20 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 41 11 28.95% 10 26.32% 7 18.42% 10 26.32% 38
21 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 37 10 29.41% 13 38.24% 7 20.59% 4 11.76% 34
22 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 19 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
23 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 32 8 27.59% 8 27.59% 9 31.03% 4 13.79% 29
24 โรงเรียนกิตติคุณ 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 22 7 35% 4 20% 3 15% 6 30% 20
26 โรงเรียนวันทามารีอา 16 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
27 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 11 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
29 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 12 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]